بستن
ورود و خروج
ورود و خروج

پروژه ها

پست الکترونیکی پرینت PDF

 خلاصه عملکرد این شرکت از سال 1383 تاکنون بقرار زیر میباشد.

 1- طراحی و نظارت شبکه های توزیع 26 قرارداد
 2- طراحی و نظارت خطوط انتقال و فوق توزیع 27 قرارداد
 3- طراحی و نظارت پستهای انتقال و فوق توزیع 31 قرارداد
 4- طراحی خط ويژه 8 مداره بیست کیلوولت 1 قرارداد
 5- طراحی ایستگاههای پمپاژ آب از قدرت (MW11 تا MW1) 8 قرارداد
 6- مطالعات مکانیابی پستهای فوق توزیع 7 قرارداد
 7- مطالعات شبکه (شبکه های منطقه ای و بخشی از شبکه سرتاسری) 3 قرارداد
 8- طراحی تاسیسات الکتریکی مسکونی و تجاری و صنعتی و کشاورزی در داخل و خارج از کشور  به تعداد زیاد
 9- مطالعات امکان سنجی تولید پراکنده (DG) در 113 نقطه در قالب 1 قرارداد
   

 

 
www.ANACO.ir
Copy right © 2020 | Powered by :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player