بستن
ورود و خروج
ورود و خروج

   

    

منابع انسانی

پست الکترونیکی پرینت PDF

 خلاصه ای از تعداد نفرات کليدی شرکت و مدرک تحصيلی آنها

 رديف رشته تحصيلی
 مدرک تحصيلی تعداد
 1 مهندس برق قدرت فوق ليسانس 3
 2 مهندس عمران فوق ليسانس 1
 3 مهندس عمران ليسانس 9
 4 مهندس مکانيک ليسانس 1
 5 مهندس معماری فوق ليسانس 1
 6 مهندس برق قدرت ليسانس 19
 7کارمند دفتری فوق ديپلم 2
 8 کارشناس مالی ليسانس حسابدار
 2
    
    
    
    

 

 
www.ANACO.ir
Copy right © 2020 | Powered by :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player